Dune Viki
Advertisement
Dune Viki
Orijinal Dune
Bu makale veya bölüm Orijinal Dune'dan unsurlar içermektedir.


Dune-ccg-judge-of-the-change-fakhir-zirut-56s 519rFydJQTL-1

Naip (نائب), bir siyecin liderini ifade etmek için kullanılan, başta Zensünni ve sonrasında Fremen terimiydi. Bir Naip tipik olarak erkekti. Fremen dilinde Naip, "düşman tarafından asla tutsak alınmayacağına yemin etmiş kişi" anlamına geliyordu. Birinin Naip olabilmesi için önceki Naip ile dövüşmesi ve onu öldürmesi gerekiyordu.

Advertisement