Dune Viki
Advertisement
Dune Viki
Eksik İçerik
Bu makalenin içeriği yetersiz veya eskidir. Lütfen bir yetkiliye danışın veya içeriği güncelleyin.
Orijinal Dune
Bu makale veya bölüm Orijinal Dune'dan unsurlar içermektedir.


Dune alia1

Mesihe, Fremen unvanı "mesih"ten türetilen bir unvandı. Mesihe unvanı, Saltanat Vekili olarak egemenliği süresince Alia Atreides tarafından hükmü sırasında daha fazla hürmet görmek ve otorite edinmek için kullanıldı.

Advertisement