Dune Viki
Advertisement
Dune Viki
OrijinalDune Bu makale veya bölüm Orijinal Dune'dan içeriklere sahiptir
Diğer canonlarda Genişletilmiş Dune'da Kuisatz Haderah ve Dune Ansiklopedisi'nde Kuisatz Haderah olarak ayrıldığından bu konunun ayrı sayfaları vardır


Kwisatzhaderach

Kuisatz Haderah, genellikle Bene Gesseritler tarafından kullanılan bir terimdi. "Yolun Kısaltılışı" anlamına gelen bir Çakobsa kelimesiydi.

Tarihçe[]

Rahibe Ana Gaius Helen Mohiam, ilk kez buluştuklarında Paul'e baharat melanjının Bene Gesserit Rahibe Analarının genetik hafızalarına erişebilmelerini sağladığını fakat sadece kadın atalarının anılarına sahip olabildiklerini söyledi. Atalarının erkek tarafı, bilinçlerindeki erişemedikleri ve onları dehşete düşüren bir yeri temsil etmekteydi. Yalnızca erkek bir Bene Gesserit olan Kuisatz Haderah'ın tüm bu anılara erişebileceğine ve kahinlik yeteneği sayesinde uzay ile zamanı birleştirecek güce sahip olacağına inanılıyordu.

Bene Gesseritler, bu bilgiye ve beraberindeki güçlere erişmeyi umuyordu. Bu arzularını gerçekleştirerek böylesine bir varlığı üretmek için uzun soluklu bir üreme programını başlattılar. Kendisi aynı anda bir Bene Gesserit Rahibe Anası, mentat ve Lonca Seyrüsefercisi olabilirdi. Bene Gesseritlerin asıl planı, Dük Leto Atreides'in kızı ile bir Harkonnen erkeğini çiftleştirerek Kuisatz Haderah'a ulaşmaktı. Bu çiftleşmenin titizce sürdürülen 10,000 yıllık üreme programının son aşaması olması gerekiyordu. Bu plan, Büyük Hanedanlar olan Atreidesler ve Harkonnenlar arasındaki asırlık kan davasının sonu olarak görülüyordu. Ayrıca bu plan sayesinde, Bene Gesseritler tarafından yönetilen erkek bir kahin Altın Aslan Tahtı'na oturacaktı ancak Dük Leto'ya olan aşkından dolayı Leydi Jessica, Bene Gesserit kardeşlerine itaatsizlik etti ve bir kız yerine varisleri olacak olan bir oğlanı yani Paul'ü doğurdu.

Geleceği görebilme yeteneği olduğundan dolayı çocukluğundan beri Paul'ün gerçekten Kuisatz Haderah olabileceği düşünülüyordu. Bene Gesseritler, kahinlik yeteneğini ve Bene Gesserit öğretilerindeki eğitimini test etmesi için bir Rahibe Ana gönderdiğinde Paul henüz on beş yaşındaydı. Bu olay, gelecek birkaç bin yılda evreni etkileyecek olayların dönüm noktası olarak görülüyordu. Paul'ün Gomcebbar ile test edilmesi ve Rahibelik'in babasının ölümüne gizliden ortak olması, Paul'de Rahibelik'e karşı büyük bir olumsuzluk oluşmasına neden oldu. Bunun sonucunda yetişkinliğe ulaşıp Altın Aslan Tahtı'na çıktığında Paul, asla Rahibelik'in kontrolü altına girmeyeceğine dair yemin etti. Bu yüzden Bene Gesseritler, üreme programları ile Kuisatz Haderah'ın kontrolünü ve tahta bir Bene Gesserit çıkarma ihtimallerini kaybetti.

Advertisement