Dune Viki
Advertisement
Dune Viki
OrijinalDune Bu makale veya bölüm Orijinal Dune'dan içeriklere sahiptir
Diğer canonlarda Genişletilmiş Dune'da Kehanet ve Dune Ansiklopedisi'nde Kehanet olarak ayrıldığından bu konunun ayrı sayfaları vardır
" Muad'Dib bize kehanet sezgisi, bu sezgiyi çevreleyen davranışlar ve bunun 'hizada' gibi görünen (yani kahinin anlatıp yorumladıklarıyla ilgili bir sistem içinde meydana gelen) olaylar üstündeki etkisine dair belirli bir türde bilgiler vermiştir. Başka çalışmalarda da belirtildiği üzere, bu sezgi kahinin kendisine kurulmuş tuhaf bir tuzağı harekete geçirir. Kahin bildiği şeylerin kurbanı olabilir... ki bu insanlar arasında göreceli olarak yaygın bir hatadır. Buradaki tehlike, geleceği görebilen kişilerin kendi doğrularına fazla inanmalarının yol açtığı kutuplaştırıcı etkiyi göz ardı edebilmesidir. Kutuplaşmış bir evrende hiçbir şeyin zıttı olmadan var olamayacağını unutmaya meyillidirler. "
Hariku'l-Ade tarafından Kehanet Görüntüsü[src]

Kehanet; geçmişi, mevcut zamanı ve geleceği görebilme yetisi için kullanılan yaygın bir terimdi. Bazı farkındalık görüntüsü maddeleri, kullanıcılarının kahine dönüşmesine olanak sağlardı. Baharat melanjı, bunun İmparatorluk'ta görülen yaygın örneklerindendi.

Kehanet anlayışı[]

Dune kitaplarında kehanet yetisinin çeşitli seviyelerine sahip birçok birey vardı, uzay yolculukları sırasında Büklümgemilerine güvenli rotalar bulmak için yeteneklerini kullanan Lonca Seyrüsefercileri de bu kişilerdendi. Rahibe Ana Gaius Helen Mohiam da bir çeşit kehanet gücüne sahipti ve etkisini arttırmak için Dune Tarotu kullanırdı. Ayrıca Muad'Dib'in kardeşi Alia Atreides'in de sınırlı kehanet gücü vardı.

Atreidesler[]

Caladan'daki gençlik yıllarında Paul Atreides bazı kehanet rüyaları görmeye başladı. L.S. 10,191 yılında Arrakis'te melanja maruz kaldığında ise bu yetisi güçlendi ve Yaşam Suyu'nu aldığında bu durum iyice belirginleşti. Bunun sonucu olarak Paul, uzak gelecekteki olayları görebilir duruma geldi. Paul'ün kehanet yetisi o kadar güçlüydü ki bir Tleilax taş yakıcısı yüzünden gözlerini kaybettiğinde bile yardıma ihtiyaç duymadan etrafındaki dünya ile etkileşimde bulunabiliyordu çünkü geleceğe dair görülerinin her bir detayını hatırlayabiliyordu; herkesin tam olarak nerede olacağını, ne söyleyeceğini ve ne yapacağını biliyordu.

Ancak bu, oğlu II. Leto'nun yetişkinliğe ermesi ile Atreideslerin kaderinin tamamlanışının beraberinde son buldu. Leto'nun Altın Yolu, insanlığın çağlar boyunca varlığını sürdürebileceği bir seçenekti. İnsanlığın sonunu gördü ve bu yüzden kendisini, insanlık evrimini değiştirebileceği bir yola soktu. Leto, kendi zorunlu barışı sonucunda insanların Dağılış yoluna gireceğini biliyordu.

Ölümünden yaklaşık 1500 yıl sonra Leto'nun günceleri bir Bene Gesserit Rahibe Anası tarafından Tabr Siyeçi'nde bulundu. Leto, Bene Gesserit ile Bene Tleilax'ın müttefik olacağını görmüştü.

Sınırlar[]

Kişinin kendi ölümünü görmesi[]

Belirli kişilerin geleceği görebilme güçlerine sahip olmasına rağmen bunun bazı sınırları vardı. Özellikle gerçek kehanet gücü taşıyan kişiler, gerçekleşmeden çok önce kendi ölümlerini görebiliyordu. Bunun bir sonucu olarak kahinler ümitsizliğe meyilliydi ve sık sık insanlıklarını yitirdiklerini düşünürlerdi.

Diğer kahinleri görememe[]

Paul Atreides, kehanet yetisine sahip bireylerin birbirini "görememesi" konusunda tartışmıştı. Özellikle kahinlerin "karşılıklı kör olması" konusundan bahsetmişti. Bu sayede Bene Gesserit ile Uzay Loncası arasında düzenlenen komplo, kahin olan Lonca Seyrüsefercisi Edric tarafından gizlenebildi. Buna ek olarak diğer kahinlerin gayelerini paylaşanlar, görüden gizleniyordu. Bunun tek istisnası Tanrı İmparator'du; kehanet gücü sadece geleceği görmekle kalmıyor, diğer kahinleri de görebiliyordu.

Siona ve soyu[]

II. Leto, kahinlerden gizlenebilen bir jenerasyon üretti. Siona Atreides, bu jenerasyonun bir sonucuydu. Kahin olmamasına rağmen Siona, kehanet görüşlü kişilerden gizlenebiliyordu. Bu durum, kendi soyundan gelen aynı genetik özelliklerine sahip kişiler için de geçerliydi.

Ayrıca bakınız[]

Advertisement