Dune Viki
Advertisement
Dune Viki
Eksik İçerik
Bu makalenin içeriği yetersiz veya eskidir. Lütfen bir yetkiliye danışın veya içeriği güncelleyin.
OrijinalDune Bu makale veya bölüm Orijinal Dune'dan içeriklere sahiptir
Diğer canonlarda Genişletilmiş Dune'da II. Leto Atreides ve Dune Ansiklopedisi'nde II. Leto Atreides olarak ayrıldığından bu konunun ayrı sayfaları vardır

Duncan Idaho: "Garip sözleriniz..."
II. Leto: "Öyleler ama yine de sözler. Onları söylerim. Uçup giderler. Kimse duymaz ve bu yüzden artık var olmazlar. Eğer artık yoklarsa belki de yeniden var olabilirler ve belki sonradan birisi onları duyabilir."
Duncan Idaho: "Neden benimle alay ediyorsunuz, Lordum?"
II. Leto: "Sözlerim dışında seninle alay etmiyorum. Bunu incitme korkusu olmadan yapıyorum çünkü kulakların olmadığını öğrendim."
Duncan Idaho: "Sizi anlamıyorum, Lordum."
II. Leto: "İşte bu, bilginin başlangıcıdır... anlamadığımız bir şeyi keşfetmek."
— Tanrı İmparator ve Duncan[src]

II. Leto Atreides, çeşitli güçler tarafından yönetilen yozlaşmış bir federasyona dönüşmesinden önceki Atreides İmparatorluğu'nun Padişah İmparator sıfatındaki üçüncü ve son hükümdarı ve L.S. 13728 yılındaki suikastına kadar ilk ve tek Tanrı İmparator idi.

Leto, ikiz kardeşi Ganimet Atreides'in hemen ardından, o zamanın Padişah İmparator'u Paul Atreides ve Fremen cariyesi olan büyük Liet Kynes'ın kızı Chani Kynes'ın oğlu olarak Arrakis'te doğdu. Annelerinin ölmeden önceki büyük baharat tüketimi sebebiyle ikizler bilinçli olarak doğdu. Kendisine, dedesi Dük I. Leto Atreides ve bebekken öldürülen büyük kardeşi olan ilk II. Leto Atreides'in ismi verildi.

Atreides İmparatorluğu Saltanat Vekili olan halalarının dedesi Baron Vladimir Harkonnen'ın iç benliği tarafından zapt edildiğini gören II. Leto ve Ganimet, halalarının Atreideslerin sonunu getirmesinin önüne geçmeyi ve Leto'nun hayatının çoğunu gerçekleştirmek için çabaladığı insanlığın kurtuluşu olan Altın Yol'u planladılar. Ayrıca bu dönem, ikizlerin Corrino Hanedanı tarafından düzenlenen bir suikast girişiminden kurtulması ile sonuçlandı. Bunun neticesinde Wensicia Corrino, Ganimet'in sevgilisi olacak olan kendi oğlu Farad'n tarafından sürgüne gönderildi. Alia'nın intiharı ve babası Paul Muad'Dib'in öldürülüşünün ardından Leto, Tanrı İmparator unvanını aldı ve 3,500 yıl boyunca zoraki barışı ile insanlar üzerinde hüküm sürerek insanlığı yok oluşun eşiğinden döndürdü.

Biyografi[]

Çocukluk (10210-10219)[]

II. Leto ve ikiz kız kardeşi Ganimet, İmparator Paul Atreides'in hükümdarlığının sonuna gelindiği sırada Arrakis gezegeninde doğdu. Anneleri Chani, Paul'ün yasal eşi olan Irulan Corrino tarafından kendisine gizlice verilen gebelik engelleyici ilaçlar sebebiyle ikizlerin doğumunun ardından hayatını kaybetti. Paul, kehanet görüşü sayesinde kızı Ganimet'in doğumunu zaten bekliyordu fakat Leto'nun gelişi İmparator için bir sürpriz oldu. Ayrıca iki çocuk da bilinçli olarak doğdu.

Chani'nin hayatını kaybetmesinin ve babalarının görünürde Arrakis çölünde ölmesinin ardından Leto ve kız kardeşi, Paul'ün küçük kardeşi olan saltanat vekili Alia'nın sorumluluğuna girdi. Her ne kadar iyi bir şekilde yetiştirilmiş olsalar da Hilkat Garibesi'ne dönüşen ve kendi gücü ile Paul'ün adına Atreideslerin çevresinde gelişen mistisizmin esiri olan halaları, ikizlere çok az ilgi gösterdi.

Arrakis'te evrim[]

GodEmperorofDune-LetoWorm

Solucan halinde II. Leto

Bene Gesserit'e olan sorumluluğu gereğince ikizleri gözlemlemek için Caladan'dan Arrakis'e dönen babaanneleri Leydi Jessica, dokuz yaşındaki Leto ve Ganimet ile ilgilenmeye başladı. Ziyareti sırasında Jessica, ikizlerdeki gizli potansiyeli gördü ve bunun ardından psikolojik dengesizlikler yaşayan Alia'nın onlar için bir sorun teşkil edebileceğini düşünerek ikizleri korumaları için Fremen müttefiklerini devreye soktu.

Bu sırada Leto'nun kehanet güçleri belirginleşmeye başladı. Görü ve sezileri ile babasının çoktan farkına vardığı Altın Yol'u keşfetti ve bu yolu izlemeye başladı ancak Paul'ün aksine Leto, Altın Yol'un getirilerinde daha büyük bir anlam gördü. Bu yolun tehlikeleri ile birlikte insanlığın sonunu getirecek olan sonuçlarından kaçınmak için atılması gereken zorlu adımları da gördü.

Leto ve Ganimet, Corrino Hanedanı tarafından düzenlenen bir suikast girişiminden kurtuldu. İkili ayrıldı ve Ganimet, sorguya çekilmesi durumunda Leto'nun nerede olduğu hakkında bir cevap verememek için kendisini kardeşinin öldüğüne inanmaya koşullandırdı. Leto ise Altın Yol'unun tam olarak etkisini gösterebileceği bir güç ve bilgi temeli oluşturabilmek için zaman ve inzivadan yararlanarak tam bir bilinmezlik içine girdi. Böylesine adımları atabilmek, güçlü (ve neredeyse zalim) bir irade ve insanlığın öngörüsüzlüğüne ve sabırsızlığına üstün gelecek uzun bir ömür gerektiriyordu.

Bu sebepten ötürü Leto, bir grup Fremen arasında zaman geçirdikten sonra kumalabalıklarının bedenine bağlanmasına izin verdi ve insan-solucan melezine giden metamorfozunu başlattı. Bu dönüşüm sonucunda (başlangıçta yalnızca bir dış iskelet şeklinde) Leto'nun güçleri, refleksleri ve hızı hat safhalara çıktı ve yaya olarak uzun mesafeleri oldukça hızlı bir şekilde kat edebilir duruma geldi.

İmparatorluğa yükseliş[]

Dönüşümü belirli bir düzeye geldikten sonra Leto, çölden ayrıldı ve zapt edilmiş Alia ile yüzleşerek imparatorluk tahtını almak için Arrakeen şehrine döndü. Alia'nın kısa süreliğine zapt edilmişliğinin üstesinden gelip intihar edişinden sonra Leto, Padişah "Tanrı" İmparator unvanını aldı ve egemenliğini garanti altına alabilmek için kız kardeşi ile evlendi. Evlilik tamamen resmiydi. Ganimet, Farad'n Corrino'yu eşi olarak kabul etti fakat soyundan gelenler Atreides olarak bilindi. Aynı yıl içinde Leto, daha sonraları Çalıntı Günlükler olarak bilinecek olan günlüklerini yazmaya başladı.

Tanrı İmparator olarak erken yıllar (10219-12335)[]

Başa gelişinden kısa süre sonra Leto, orijinal Hayt gulamının Alia'nın egemenliğinin son günlerinde Fremen Naibi Stilgar tarafından öldürülmesinden dolayı Kraliyet Muhafızlarının Komutanı olarak kendisine hizmet etmesi için Bene Tleilax'tan yeni bir kılıç ustası Duncan Idaho gulamı istedi. Hükümdarlığının en erken yıllarında hükmünü güçlendirmek için Leto, tahta çıkışından sonra Farad'n'ın kendisine verdiği Sardaukar birlikleri ile birlikte mevcut Fremen güçlerini de kullandı. Fremen ve Sardaukar orduları, bir Idaho gulamları serisi tarafından komuta edildi. Bu gulamlar sürekli olarak kendisini öldürmeye çalıştıktan sonra Leto tarafından öldürülüyor ve yerine yenisi geçiyordu. Leto, çok nadiren de olsa bazılarının doğal yoldan ölmesine izin veriyordu.

Yüzyıllar sonra Leto'nun Tanrı İmparator olarak yönettiği imparatorluğu, kademeli genişlemelerinin sonunda çok galaksili bir imparatorluğa dönüştü. Bu yayılmanın başlarında kadim Mentatlar Düzeni'ni kaldırdı ve bağımsız bir direniş merkezi oluşturdukları gerekçesiyle mentat eğitimini yasakladı.

Ganimet'in Ölümü[]

Leto binyıllarca yaşarken sıradan bir ölümlü olan kardeşi Ganimet, hemen hemen normal bir yaşam süresinin ardından Leto'nun hükümdarlığının ilk yıllarında hayatını kaybetti. Kız kardeşinin ölümünün ardından yas içindeki Leto, günlüğüne şu cümleleri yazdı:

" Kumsal bir cesedin yanağı gibi gri, Bulutların ağır hareketlerini yansıtıyor yeşil dalgalar; Karanlıkta su kıyısında, ıslak kumda duruyorum. Soğuk köpükler temizliyor ayak parmaklarımı. Denizde salınan yanık dalların kokusunu alıyorum. "
Leto'nun günlükleri[src]

Günlüğün bu sayfaları arasında Ganimet'in saçından bir teli ve bir yıldızçiçeği goncasını saklamıştı.

Balıklarla Konuşanlar[]

Yüzyıllar boyunca Fremen ve Sardaukar lejyonları Leto için yeterliydi fakat nihayetinde bu birliklerin emellerine uygun olmadığına karar verdi. Leto, kadınlardan oluşan bir ordunun uysallık gösterip ve sakin kalabilecekken erkeklerin hakimiyetindeki bir askerî gücün oldukça yırtıcı olabileceğine ve dışarıdan bir düşmanın yokluğu durumunda sivil halka yönelebileceğine inanıyordu. Ayrıca Altın Yol'un gelişimini güvence altına almak için Leto'nun Barışı'nı sürdürecek güvenilir bir dinî organizasyona ihtiyacı vardı. Tüm bunlardan ötürü kendisine hizmet etmeleri için tamamen kadınlardan oluşan ve süregelen Duncan Idahoların komuta ettiği yeni bir ordu kurdu.

Leto, ilk kadın liderlerinin rüyasında balıklarla konuşmasından dolayı orduya "Balıklarla Konuşanlar" ismini verdi. Tüm Balıklarla Konuşanlar kadınlardan oluşsa da hane bakıcıları ve Idaho kumandanları erkekti. Efsanelerde Eski Dünya'nın Asya steplerinin hakimi olarak tarif edilen göçebe Amazonlar haricinde Balıklarla Konuşanlar, evrenin tarihi boyunca görülmüş tek etkili kadın ordusuydu. Ayrıca Balıklarla Konuşanlar, hükmettikleri gezegenlere ve tarihte yer alma sürelerine bakıldığında bilinen en etkili askerî güçtü.

Dokuz Tarihçinin Yakılışı[]

Tanrı İmparator oluşunun 2116. yılında meşhur Dokuz Tarihçi, Leto'nun huzuruna geldi. İşlerinde yalan söylemelerinden dolayı tarihçiler Leto'yu sinirlendirdi ve bu yüzden Leto tarihçilerin cezalandırılmaları gerektiği kanaatine vardı. Bunun ardından bilinçsiz olarak kuyruk yağıyla kaplanmaları ve sonrasında da kendi eserlerinde yakılmaları emrini verdi. Böylece hiçbiri ateşi hissetmedi ve huzur içinde can verdiler. Meslektaşlarından haber almak isteyen diğer tarihçilere Leto'nun cavabı şu oldu:

" Yok edildiler çünkü göğüs gererek yalan söylediler. Masum hatalarınız yüzünden gazabımın üstünüzde olacağından korkunuz olmasın. Şehitler yaratmaktan hoşlandığım söylenemez. Şehitler, insanlar arasında dramatik etkiler yaratmaya meyillidir. Drama, avımın hedeflerinden birisidir. Yalnızca yanlış söylentiler oluşturduğunuzda ve onların arkasında gururla durduğunuzda gazabımdan titreyin. Şimdi gidin ve bunlar hakkında tek kelime etmeyin. "
Tarihçilere karşı II. Leto[src]

Bu olay hakkındaki söylentiler süregelen yıllarda Bene Gesseritler tarafından vekilharcı Ikonicre aracılığıyla bizzat Leto'nun yargılanışına kadar İmparatorluk'ta yer edindi.[1]

Son günler (13650-13728)[]

Wallach IX'in bastırılışı[]

Hükümdarlığının 3431. yılında kehanet yoluyla Leto, Bene Gesseritlerin Wallach IX'teki mentat okulunda saklandığını öğrendi ve Düzen'e olan yasağını sarsmaması adına Duncan Idaho'yu okulu yakması için gönderdi fakat bazı Mentat Rahibeler kaçmayı başardı ve kimliklerini gizleyerek Rahibelik için çalışmaya devam etti.

Rahibe Chenoeh ve Tawsuoko'nun ziyareti[]

Uzun yıllardır şüphelenilen Dokuz Tarihçi'nin infazını doğrulamak için Bene Gesserit Rahibeleri Quintinius Violet Chenoeh ve Tawsuoko, Leto'nun hükmünün 3507. yılında Arrakis'e geldi. Rahibe Chenoeh, Leto'nun nadir görülen seyahatlarinden birisine eşlik etmesi için Balıklarla Konuşanlar eşliğinde geziye davet edildi. Bir noktada Chenoeh, Kraliyet Arabası'nın arkasından eşlik etmeye ve bizzat Tanrı İmparator ile konuşmaya davet edildi. Ondan Rahibelere "buraları eski hâline getireceğini" ve Bene Gesseritlerin belirli bir niteliğe, tanımlanmış bir genetik hedefe odaklı bir dölleme programının çok tehlikeli olduğunu bilmeleri gerektiğini söylemesini ister. Ayrıca ona Rahibelik'e yolldağı mektupta bulunmayan, nasıl hatırlanacağı hakkında düşünceler gibi şeyler de söyler fakat onu bir daha göremeyeceğini çünkü Rahibe Ana olacak kadar yaşamayacağını belirtir. Öngörüleri doğru çıkar ve Chenoeh, Baharat Izdırabı sırasında melanj uyumsuzluğu sebebiyle hayatını kaybeder.

Görseller[]

Görünümler[]

Önceki
Alia Atreides (vekil}
Bilinen Evren'in Padişah İmparatoru
L.S. 10219 - L.S. 13728
Sonraki
Yok


Önceki
Yok
Atreides İmparatorluğu'nun Tanrı İmparatoru
L.S. 10219 - L.S. 13728
Sonraki
Yok


g  t  d
Atreides Hanedanı


Kaynakça[]

Advertisement