Dune Viki
Advertisement
Dune Viki
Eksik İçerik
Bu makalenin içeriği yetersiz veya eskidir. Lütfen bir yetkiliye danışın veya içeriği güncelleyin.
Orijinal Dune
Bu makale veya bölüm Orijinal Dune'dan unsurlar içermektedir.


2019-03-01-14-42-47-477672238-1

Dük, Faufreluches zamanlarında Hakim Klanların veya Hanedanların liderlerine verilen bir unvandı. Bu unvan genellikle Düklük olarak hüküm süren tımar hanedanının liderine verilirdi. Ayrıca Atreides Hanedanı da bir Dük tarafından yönetilmekteydi.

Baron, Arşidük ve Kont da hanedan liderlerine verilen unvanlardandı. Hanenin kıdemli kadınlarına da genellikle Leydi unvanı verilmekteydi.

Advertisement