Dune Viki
Advertisement
Dune Viki
Orijinal Dune
Bu makale veya bölüm Orijinal Dune'dan unsurlar içermektedir.


Büyük Sözleşme, düşünen makinelerin ortadan kaldırılışından hemen sonra Büyük Hanedanlar, Uzay Loncası ve İmparatorluk taraflarınca imzalanan tarihi bir antlaşmaydı. Antlaşma gereğince insan hedeflere karşı atomik kullanımı yasaklandı.

Büyük Sözleşme'nin her maddesi "Maddelere uyulmalıdır..." şeklinde başlardı.

Büyük Sözleşme'nin altında yatan felsefe, insanlığın diğer tüm yaşam formlarından daha değerli ve kıymetli olmasıydı. Temel ilkelerine göre insan yaşamı korunmalıydı; bunun sonucunda savaşlar ve kan davaları için katı kurallar getirildi. Suikastçılar Savaşı sonucunda getirilen Kanlı da bunun başlıca örneklerindendi.

Paul Atreides'in Altın Aslan Tahtı'na çıkmasından sonra Büyük Sözleşme'nin nüfuzu azaldı fakat Paul'ün hükümranlığındaki yirmi yıldan kısa bir süre içinde Arrakis gezegeninin Arrakeen şehrinde taş yakıcı kullanıldı ve bunun sonucunda Paul gözlerini kaybetti. Olayın failleri Tleilaxlılar ve Fremen ayrılıkçılarıydı.

Örnekler[]

Genişletilmiş Dune
Bu makale veya bölüm Genişletilmiş Dune'dan unsurlar içermektedir.
Cilt 30, bölüm 6.3
Birleşmiş Landsraad Konseyi ve Corrino Hanedanı arasındaki anlaşma gereğince İmparatorluk makamının yeni düzenleme ile taraf tutması önlenmiştir, bunun yerine tarafsız bir arabulucu görevi üstlenecektir. Bu durum, hanedanlar arasındaki bir çarpışma durumunda taraflardan birinin mevcut İmparator'a yakınlaşması durumunda uygulamaya konulacaktır.
İmparator'un gerekli duruma derhal yardımda bulunması ya da meseleyi ele almak için acilen Güvenlik Konseyi'ni toplaması gerekmektedir. Eğer bunu yapmazsa eşit haklara sahip bir Büyükelçi, Konsey'i toplamalıdır.
Cihat Ek 19.004
Butleryan Cihadı ve sonrasında belirlenmiş kınamalar kapsamındaki meselelerde İmparator, düşünen makinelere karşı yasaklamaları çiğneyenlere karşı cezalandırmalara uygulamalarına ilişkin kararları alması bakımından ilave toleranslara sahiptir.

Sahne arkası[]

Dune Sapkınları ve Dune Rahibeler Meclisi'nde, evrenin köklü dağılış düzenine rağmen Büyük Sözleşme'nin hâlâ yürürlükte olduğuna değinildi ancak Büyük Hanedanlar veya hissedarların üzerinde etkisinin sürdüğüne dair bir açıklama yapılmadı.

Görünümler[]

  • Dune: Atreides Hanedanı
Advertisement