Dune Viki
Advertisement
Dune Viki
Eksik İçerik
Bu makalenin içeriği yetersiz veya eskidir. Lütfen bir yetkiliye danışın veya içeriği güncelleyin.
OrijinalDune Bu makale veya bölüm Orijinal Dune'dan içeriklere sahiptir
Diğer canonlarda Genişletilmiş Dune'da Arafel ve Dune Ansiklopedisi'nde Arafel olarak ayrıldığından bu konunun ayrı sayfaları vardır


Arafel, 'ilahi yargının karanlık bulutları' veya 'evrenin sonundaki karanlık bulutlar', dolaylı olarak evrenin sonundaki savaş olan Kralizec ile ilişkiliydi. Tanrı İmparator II. Leto Atreides, öldüğü zaman Siona Atreides ve Duncan Idaho'ya son sözleri olarak şunları söyledi:

"Ixlilerden korkmayın. Makineler yapabilirler ama asla arafel yapamayacaklar. Biliyorum. Oradaydım."

1.500 yıl sonra Rahibe Ana Darwi Odrade, Tabr Siyeçi'nin kalıntılarının duvarlarına yazılı arafel kelimesini keşfetti. Daha sonra Fremen gününün gece ile başladığını anladı ve arafel karanlığı fikrini takiben Arrakeen güneşinin Fremen oymalarını buldu. Oradan itibaren Odrade, bir dizi ipucunu takip ederek II. Leto tarafından stoklanmış baharat ile dolu keşfedilmemiş bir oda buldu. Daha önemlisi, Tiran'ın Rahibelik'in sonunun nasıl geleceğini sorduğu bir mesaj da burada bulunuyordu.

Sahne arkası[]

Arafel kelimesi İbranicedir. Modern İbranicede arafel açıkça "duman" veya "sis" anlamına gelmektedir ancak İncil'de daha tesirli ve çağrıştırıcı bir anlama sahiptir. Normalde İbranicede "karanlık" için choshek ve "bulut" için anan kelimesi kullanılmaktadır fakat aslında arafel, Frank Herbert'ın Dune Tanrı İmparatoru'nda Siona Atreides ile anlattığı gibi "karanlık bulutları" gibi bir anlama gelmektedir. Belki de en önemlisi, bu yoğun karanlık bulutlarının aslında Tanrı'nın varlığı ile oldukça yakından bağlantılı olmasıdır.

Kaynaklar[]

Advertisement