Diuna Wiki
Advertisement


Lady Jessika Atryda (10 154 AG–10 256 AG), członkini zakonu Bene Gesserit. Była konkubiną Księcia Leto I Atrydy oraz matką Paula i Alii Atrydów. Jej ojcem był baron Vladimir Harkonnena. Sprzeciwiając się rozkazom, Jessika wydała na świat syna, Kwisatz Haderach, mimo przykazania, aby posiadać tylko córki.

Historia[]

Jessika przyszła na świat jako córka barona Vladimira Harkonnena oraz jednej z Bene Gesserit, Tanidii Nerus. Była to kontynuacja programu pokoleniowego zakonu. Jej prawdziwe pochodzenie trzymane było w sekrecie.

Wychowywana była przez Bene Gesserit na Wallachu IX, gdzie ukończyła szkolenie. Planem zakonu było skrzyżowanie jej z władcą Kaladanu, Księciem Leto I Atrydą, których córka miała wydać na świat Kwisatz Haderach. Jessika miała jasny zakaz rodzenia synów, jednakże sprzeciwiła się mu z czystej miłości do Leto, czego efektem były narodziny Paula Atrydy, które uprzedziły planowane przyjście Kwisatz Haderach o jedno pokolenie.

Advertisement