Diuna Wiki
Advertisement

Opis[]

Duże miasto na Arrakis, centrum rozwoju na Diunie. To tam znajdują się wszystkie zbiorniki na przyprawę. Arrakin jest otoczona przez mur zaporowy, który został wybudowany w celu ochrony przed czerwiami oraz Fremenami. W arrakin żyje bardzo wielu ludzi. Jest tam też duży warowny pałac, który posiada ogród palmowy oraz kilka zbiorników z wodą, które są uważane przez Fremenów za marnotrawstwo wody.

Właściciele[]

Na początku wysłani zostali tam ludzie Imperatora aby zbadać Arrakis, jednak szybko została tam odnaleziona przyprawa i przylecieli Harkonnenowie, którzy wybudowali pałac w Arrakin. Tutejsza społeczność szybko zorientowała się jak okrutnymi są oni władcami, jednak po wielu latach krwawych rządów rodu Harkonnenów nastały nowe, lepsze czasy. Przybyli Atrydzi, którzy zostali uznani za najlepszych z dotychczasowych władców Arrakin.

Dzieje[]

Arrakin po objęciu władzy przez ród Atrydów często było poddawane ciężkim próbom. Na początku zostało przejęte przez Harkonnenów, którzy wcześniej silną ręką władali arrakin. Potem Paul Atryda z licznymi oddziałami Fremenów odbił miasto. Ta krwawa bitwa została nazwana bitwą pod Arrakin i przynisła liczne straty dla Arrakin. Zniszczono olbrzymią część muru zaporowego, który stanął otworem dla czerwi.

Ciekawostki[]

  • Wszyscy późniejsi właściciele zawsze osiedlali się w domu jednego z harkonneńskich kanclerzy
  • Miasto posiadało własny ruch oporu, który pomagał Fremenom podczas walk
  • Imperator zagościł w nim tylko raz
Advertisement